دسته‌ بندی محصولات

کلید نیمه هادی هوشمند

شناسه محصول: 4 دسته: برچسب: , ,

توضیحات

این محصول در آرایشهای مختلف (تک ، دوبل و…) ودر حوزه های متنوع ولتاژ ، جریان و فرکانس تولید شده و با درخواست مشتریان قابل انطباق است.

تغذیه های مدارات داخلی از یک مبدل داخلی تامین میشود که با استفاده ازولتاژ دو سر سوئیچ (حداقل 100 ولت) و بروش Diag. Fwd. تبدیل انجام میشود. فرامین کنترل توسط کانال اول فیبرنوری اعمال شده و سیگنال برگشت حاوی خطای نیمه هادیها ، اضافه بار، دمای اتصال وصحت تغذیه داخلی از طریق کانال دوم به مدار کنترل برگشت داده میشود.

مشخصات فنی کلید نیمه هادی هوشمند

Unit Max Min. Parameter
kVA 200 20 Power 1
Vrms(Vdc) 700(1000) 70(100) Input Voltage 2
Vrms(Vdc) 690(975) 67(96) Out. Voltage 3
Irms(Idc) 250(350) 75(100) Output Current 4
Hz 50k Dc Output  Frequency 5
kV 18 3 Isolation 6
% 98 76 Efficiency 7
1Min % 140 120 Over Load 8
56 20 I.P. 9
C 55 0 Op. Temp. 10
Cm 16*7*8 16*7*5 Dim. 11
Gram 600 350 Weight 12