برچسب: نمایشگاه

اولین کنفرانس بین المللی موتور ها و ژنراتورهای الکتریکی

اولین کنفرانس بین المللی موتور ها و ژنراتورهای الکتریکی 7 و 8 اسفند ماه 1398

هفدمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران

شرکت اطمینان بخش در زمینه طراحی و ساخت مبدل های قدرت الکترونیکی واحدمند در هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران زمان نمایشگاه : 13 ال 18 آبان ماه 96 مکان : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت

شرکت اطمینان بخش طراح و سازننده محرکه دور متغییر میانب (M.V.D) در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت مکان : محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران زمان : 16 الی 19 اردیبهشت 97

نمایشگاه هفته پژوهش استان البرز

شرکت اطمینان بخش طراح و سازنده محرکه دور متغییر الکترونیکی ولتاژ میانی (M.V.D) در نمایشگاه هفته پژوهش و دستاوردهای فناوری استان البرز شرکت کرد زمان : 24 الی 28 آذر ماه 97