• قرار گرفتن در ردیف ده شرکت برتر در تولید تخصصی و صنعتی کشور در سال 1403
  • قرارگرفتن در جایگاه بزرگترین تولید کننده تجهیزات مبتنی بر الکترونیک قدرت در سطح کشور