این آزمایشگاه عملکرد درایوهای فشار ضعیف و فشار متوسط به کمک مجموعه موتور-ژنراتور مورد آزمایش قرار می‏گیرد.

 

  • آزمایشگاه عملکرد بی باری و بار نامی تا 3200 کیلو وات MV
  • آزمایشگاه عملکرد بی باری و بار نامی تا ۵۰۰ کیلو وات LV