ابلاغ قرارداد "طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی یک دستگاه درایو (VFD) با ولتاژ 6.6KV (MV) با قدرت 2MV"

رضایت نامه "طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی یک دستگاه سیستم تحریک استاتیکی 4/2 مگا وات کارخانه قند پیرانشهر"

ابلاغ قرارداد "طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی یک دستگاه درایو 1400 کیلو وات"

رضایت نامه شرکت گل گهر

ابلاغ قرارداد همکاری مشترک "طراحی ساخت و تجاری سازی ماژول تولیدگر و ذخیره ساز انرژی آسانسور"

رضایت نامه شرکت تولیدی قند کرج

رضایت نامه شرکت تربت حیدریه