تقدیرنامه وزیر محترم صنایع

تقدیرنامه ستاد برگزاری بیست و چهارمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی