شرکت اطمینان بخش به شخصی با مشخصات ذیل نیازمند می باشد.

مهارتهای شغلی:

  • تحلیل نرم افزاری مدارات کنترل و قدرت) emtp, pscad, spice,… )
  • پیکره بندی و پیاده سازی الگوی کنترل روی dsp های سری m35 و tms
  • پیاده سازی الگوی کنترل روی آرایه ها
  • طراحی مدار چاپی
  • تست مدارات الکترونیک قدرت

شرایط احراز:

جنسیت:آقا / خانم

کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت

کارشناسی و کارشناسی ارشد طراحی صنعتی

حداقل 3 سال تجربه کاری مرتبط و سابقه کار چندین ساله

ساکن هشتگرد، نظرآباد، کرج و حومه

روحیه کار تیمی

بصورت تمام وقت