استخدام کارشناس
شرکت اطمینان بخش به شخصی با مشخصات ذیل نیازمند می باشد. مهارتهای شغلی: تحلیل نرم افزاری مدارات کنترل و قدرت) ...
توضیحات بیشتر
/
اولین کنفرانس بین المللی موتور ها و ژنراتورهای الکتریکی
اولین کنفرانس بین المللی موتور ها و ژنراتورهای الکتریکی7 و 8 اسفند ماه 1398 ...
توضیحات بیشتر
/
هفدمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران
شرکت اطمینان بخش در زمینه طراحی و ساخت مبدل های قدرت الکترونیکی واحدمند در هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ...
توضیحات بیشتر
/
بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت
شرکت اطمینان بخش طراح و سازننده محرکه دور متغییر میانب (M.V.D) در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت مکان ...
توضیحات بیشتر
/
نمایشگاه هفته پژوهش استان البرز
شرکت اطمینان بخش طراح و سازنده محرکه دور متغییر الکترونیکی ولتاژ میانی (M.V.D) در نمایشگاه هفته پژوهش و دستاوردهای فناوری ...
توضیحات بیشتر
/