کاربرد و راهنماهای درایو در صنایع مختلف

صنعت سیمان و معدن (راهنما)

کاربرد درایو ماژولار MV EBD در صنعت سیمان و معدن

سنگ شکن – آسیاب – فن ها و پمپ ها

صنعت نفت و گاز (راهنما)

کاربرد درایو ماژولار MV EBD در صنعت نفت و گاز

تلمبه خانه – کمپرسورها – دمنده ها – فن پیشرو القایی

صنعت فولاد و آهن (راهنما)

کاربرد درایو ماژولار MV EBD در صنعت فولاد و آهن

پمپ های نفتی، کمپرسورها، دمنده ها، پمپ های تزریق آب، فن پیشرو القایی و غیره

صنعت برق (راهنما)

کاربرد درایو ماژولار MV EBD در صنعت برق

فید پمپ ها – فن و کمپرسورهای فشار قوی

صنعت پتروشیمی (راهنما)

کاربرد درایو ماژولار MV EBD در صنعت پتروشیمی

پمپ های نفتی، کمپرسورها، دمنده ها، پمپ های تزریق آب، فن پیشرو القایی و غیره

صنعت تاسیسات شهری (راهنما)

کاربرد درایو ماژولار MV EBD در صنعت تاسیسات شهری

پمپ های آب و فاضلاب و گرمایش

صنعت متالورژی (راهنما)

کاربرد درایو ماژولار MV EBD در صنعت متالورژی

پمپ های خلاء – فن ها