شرکت اطمینان بخش طراح و سازنده محرکه دور متغییر الکترونیکی ولتاژ میانی (M.V.D) در نمایشگاه هفته پژوهش و دستاوردهای فناوری استان البرز شرکت کرد زمان : 24 الی 28 آذر ماه 97