شرکت اطمینان بخش طراح و سازننده محرکه دور متغییر میانب (M.V.D) در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت مکان : محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران زمان : 16 الی 19 اردیبهشت 97