شرکت اطمینان بخش در زمینه طراحی و ساخت مبدل های قدرت الکترونیکی واحدمند در هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران زمان نمایشگاه : 13 ال 18 آبان ماه 96 مکان : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران