دسته‌ بندی محصولات

درایو فشار ضعیف (LV)- توان بالا

توضیحات

همراه با نصب و راه اندازی و آموزش پرسنل

درایو ساخت ایران

کاتالوگ درایو ماژولار فشار ضعیف (LV)

همراه با نصب و راه اندازی و آموزش پرسنل

درایوLV ماژولارفشار ضعیف توان بالا

EBD

Model

Voltage

(V)

 

Power

 

 

Current

 

تعدادماژول  

H

 

 

W

 

 

D

 

Weight

(kg)

قیمت میلیون ریال
v KW KVA HP A   cm cm cm  
EB01DLC188–  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

150 188 200 285 2 60 60 208 220 مشخصات با استعلام
EB01DLC235– 185 235 250 360 3 60 60 208 220 مشخصات با استعلام
EB01DLC280– 225 280 300 425 3 80 80 208 230 مشخصات با استعلام
EB01DLC325– 260 325 350 500 4 80 80 208 230 مشخصات با استعلام
EB01DLC370– 300 370 400 565 4 80 100 208 300 مشخصات با استعلام
EB01DLC410– 340 410 450 625 5 80 100 208 330 مشخصات با استعلام
EB01DLC440– 375 440 500 670 5 80 100 208 400 مشخصات با استعلام
EB01DLC530– 450 530 600 800 6 80 140 208 520 مشخصات با استعلام
EB01DLC620– 525 620 700 945 7 80 160 208 520 مشخصات با استعلام
EB01DLC700– 600 700 800 1100 8 80 160 208 550 مشخصات با استعلام
EB01DLC810– 675 810 900 1230 9 80 160 208 550 مشخصات با استعلام
EB01DLC920– 750 920 1000 1400 10 80 160 208 600 مشخصات با استعلام
EB01DLD188–  

 

 

 

 

 

440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150 188 200 250 3 60 60 208 220 مشخصات با استعلام
EB01DLD235– 185 235 250 310 3 60 60 208 220 مشخصات با استعلام
EB01DLD280– 220 280 300 370 3 80 80 208 230 مشخصات با استعلام
EB01DLD325– 260 325 350 425 4 80 80 208 230 مشخصات با استعلام
EB01DLD370—

 

300 370 400 485 4 80 100 208 300 مشخصات با استعلام
EB01DLD410– 340 410 450 540 5 80 100 208 330 مشخصات با استعلام
EB01DLD440– 375 440 500 580 5 80 100 208 400 مشخصات با استعلام
EB01DLD530– 450 530 600 700 6 80 140 208 520 مشخصات با استعلام
EB01DLD620– 525 620 700 815 7 80 160 208 520 مشخصات با استعلام
EB01DLD700– 600 700 800 920 8 80 160 208 550 مشخصات با استعلام
EB01DLD810– 675 810 900 1060 9 80 160 208 550 مشخصات با استعلام
EB01DLD920– 750 920 1000 1210 10 80 160 208 600 مشخصات با استعلام
EB01DLE188–  

560

 

 

 

 

 

 

 

150 188 200 195 3 60 60 208 220 مشخصات با استعلام
EB01DLE235– 5/187 235 250 240 3 60 60 208 220 مشخصات با استعلام
EB01DLE280– 225 280 300 290 3 80 80 208 230 مشخصات با استعلام
EB01DLE325– 5/262 325 350 330 4 80 80 208 230 مشخصات با استعلام
EB01DLE370– 300 370 400 380 4 80 100 208 300 مشخصات با استعلام
EB01DLE410– 5/337 410 450 420 5 80 100 208 330 مشخصات با استعلام
EB01DLE440– 375 440 500 455 5 80 100 208 400 مشخصات با استعلام
EB01DLE530– 450 530 600 550 6 80 140 208 520 مشخصات با استعلام
EB01DLE620– 525 620 700 650 7 80 160 208 520 مشخصات با استعلام
EB01DLE700– 600 700 800 720 8 80 160 208 550 مشخصات با استعلام
EB01DLE810– 675 810 900 835 9 80 160 208 550 مشخصات با استعلام
EB01DLE920– 750 920 1000 950 10 80 160 208 600 مشخصات با استعلام
EB01DLF235–  

 

 

 

 

 

 

690

5/187 235 250 200 3 60 60 208 220 مشخصات با استعلام
EB01DLF280– 225 280 300 235 3 80 80 208 230 مشخصات با استعلام
EB01DLF325– 5/262 325 350 270 4 80 80 208 230 مشخصات با استعلام
EB01DLF370– 300 370 400 310 4 80 100 208 300 مشخصات با استعلام
EB01DLF410– 5/337 410 450 350 5 80 100 208 330 مشخصات با استعلام
EB01DLF440– 375 440 500 370 5 80 100 208 400 مشخصات با استعلام
EB01DLF530– 450 530 600 450 6 80 140 208 520 مشخصات با استعلام
EB01DLF620– 525 620 700 520 7 80 160 208 520 مشخصات با استعلام
EB01DLF700– 600 700 800 590 8 80 160 208 550 مشخصات با استعلام
EB01DLF810– 675 810 900 680 9 80 160 208 550 مشخصات با استعلام
EB01DLF920– 750 920 1000 770 10 80 160 208 600 مشخصات با استعلام