دسته‌ بندی محصولات

اینورتر سلول خورشیدی

توضیحات

مشخصات کلی اینورتر سلول خورشیدی
ردیف پارامتر مقدار واحد
1 ولتاژ ورودی نامی 360 Vdc
2 محدوده مجاز ورودی ولتاژ 120~500 Vdc
3 ولتاژ خروجی 220 phase/380Line Vrms
4 رگولاسیون  خروجی ±1%  
5 محدوده قابل تنظیم خروجی 170~260 phase Vrms
6 تعداد فازخروجی 3 phase
7 جریان نامی خروجی 100 Arms
8 محدوده مجاز جریان خروجی 125 Arms
9 توان نامی 35000 Watt
10 شکل موج خروجی جریان سینوسیولتاژ Spwm  
11 فرکانس خروجی 50 Hz
12 محدوده ردیابی فرکانس خروجی 45~60 Hz
13 ضریب اعوجاج T.H.D.<5%  
14 ضریب قدرت 0.75~1.0  
15 ولتاژ بی باری 500 Vdc
16 محدوده ردیابی توان بیشینه 200~450V Vdc
17 راندمان 96%  
18 دمای محیط کار 0~45 °C
19 رطوبت  محیط کار 0.85% غیراشباع  
20 فشارمحیط کار 50~150 K pa
21 ابعاد 60W*50H*60D cm
22 نوع کابل ورودی 2X25 mm
23 نوع کابل خروجی 3X25+1*6Null+1x4P.E. mm

Technical Specification of 1kW Photo Voltaic Converter

Technical Specification of 5.6kW Photo Voltaic Converter