ظریف، شکیل و مستحکم بودن

نصب سریع

سبک بودن و مقاومت در برابر عوامل جوی

غیر قابل اشتعال بودن

عدم محدودیت در طرح و رنگ

قابلیت نصب شیشه ۱ ، ۲ یا ۳ جداره

قابلیت بازیافت

از پنجره UPVC سبک‌تر است.

 راحتی نصب

عدم محدودیت در رنگ بندی و طرح پروفیل‌های آلومینیومی

اجزاء تشکیل دهنده پنجره‌های آلومینیومی قابلیت جداشدن و تفکیک به منظور بازیافت را دارند

قابلیت نصب شیشه ۱، ۲ و یا ۳ جداره در پنجره‌های آلومینیومی