کلید نیمه هادی هوشمند

این محصول در آرایشهای مختلف (تک ، دوبل و…) ودر حوزه های متنوع ولتاژ ، جریان و فرکانس تولید شده و با درخواست مشتریان قابل انطباق است.

تغذیه های مدارات داخلی از یک مبدل داخلی تامین میشود که با استفاده ازولتاژ دو سر سوئیچ (حداقل 100 ولت) و بروش Diag. Fwd. تبدیل انجام میشود. فرامین کنترل توسط کانال اول فیبرنوری اعمال شده و سیگنال برگشت حاوی خطای نیمه هادیها ، اضافه بار، دمای اتصال وصحت تغذیه داخلی از طریق کانال دوم به مدار کنترل برگشت داده میشود.

تغذیه های مدارات داخلی از یک مبدل داخلی تامین میشود که با استفاده ازولتاژ دو سر سوئیچ (حداقل 100 ولت) و بروش Diag. Fwd. تبدیل انجام میشود. فرامین کنترل توسط کانال اول فیبرنوری اعمال شده و سیگنال برگشت حاوی خطای نیمه هادیها ، اضافه بار، دمای اتصال وصحت تغذیه داخلی از طریق کانال دوم به مدار کنترل برگشت داده میشود.

مشخصات فنی کلید نیمه هادی هوشمند

Unit Max Min. Parameter
kVA 200 20 Power 1
Vrms(Vdc) 700(1000) 70(100) Input Voltage 2
Vrms(Vdc) 690(975) 67(96) Out. Voltage 3
Irms(Idc) 250(350) 75(100) Output Current 4
Hz 50k Dc Output  Frequency 5
kV 18 3 Isolation 6
% 98 76 Efficiency 7
1Min % 140 120 Over Load 8
56 20 I.P. 9
C 55 0 Op. Temp. 10
Cm 16*7*8 16*7*5 Dim. 11
Gram 600 350 Weight 12

ماژول هوشمند سه فاز

ویژگیهای ماژول قدرت Power Module Features

1- کاملا واحدمند با انعطاف پذیری بالا  Full Modular & High flexible

2- نصب ، تعمیر وتعویض سریع و آسان ( بصورت ریل کشوئی)  Moveable Rack Mounted

3- بدون نیاز به هرگونه تغذیه اضافی No external power supply

4- تبادل اطلاعات از طریق ترانس ایزوله یا فیبرنوری Fiber optic or magnetics  mod/profibus

5- قابلیت ترکیب بصورت متوالی و موازی   Serial & parallel topology

6- مجهز به متعادل کننده جریان و ولتاژ  Self balancing

7- همزمان کننده جهت ورود و خروج از مدار گرم Synch check Bypass Include

کاربردها :

1- مبدل چهار ربعی 660V/50Hz:
انواع محرکه الکتروموتور ماشین سنتریفیوژ صنایع غذائی( قند و گوشت)
انواع جرثقیل صنعتی و آسانسور تاسسیسات و تجهیزات بالابر
الکتروموتور چیلر و تاسیسات حرارتی

2- قدرت وفرکانس میانی 50kW/3kHz :
تجهیز آزمایشگاههای استاندارد
منابع تغذیه ذوب القائی فلزات رنگین

3-جریان و فرکانس زیاد 400A/50kHz :
منابع تغذیه فشرده در صنایع نظامی
مبدل سخت کاری القائی

4-ولتاژ میانی 3300V/60Hz:
راه انداز نرم ماشینهای القائی نیروگاهی و پالایشگاهی
کنترل دور موتورهای خطوط لوله صنایع نفت

5-ولتاژ بالا 33kV :
S.V.C. صنایع فولاد
مبدل الکتروفیلترصنایع سیمان

6-ولتاژ بالا قدرت کم 70kV/1kW :
آزمایشگر لوازم فشارقوی
عیب یابی و تخریب محل معیوب کابل فشار قوی

7-جریان بالا 12kA :
منبع تغذیه تجهیزات هیدروژن سازی ،
منبع تغذیه صنایع الکتروشیمی و آبکاری

8-قدرت بالا ، فرکانس کم 100kW/5Hz :
L.F.H. و D.F.I.G. و V.S.C.F.

9-مبدل با چگالی توان بالا :
در صنایع زیر سطحی
صنایع فرودگاهی A.P.U.

10-مبدل دو طرفه :
واسطه منابع انرژیهای نو با شبکه فشار ضعیف
انباره های الکترونیکی تلمبه ذخیره
منابع تغذیه بدون وقفه U.P.S.

مشخصات فنی ماژول قدرت Performance Specification

  Unit Max Min. Par.  
  kVA 200 10 Power 1
  Vrms(Vdc) 660(930) 110(155) Inp. Voltage 2
  Vrms(Vdc) 600(900) 100(150) Out. Voltage 3
  Irms(Idc) 250(350) 75(100) Out. Current 4
  Hz 20000 dc Out.  Frq. 5
  kV 18 12 Isolation 6
  % 6 3 T.H.D.-S.H.D. 7
    1.0 0.8 P.F. 8
    3 1 # Phase 9
  % 97 78 Efficiency 10
1Minute % 180 120 Over Load 11
    56 20 I.P. 12
  C 40 0 Op. Temp. 13
  Cm 45*55*75 25*25*30 Dim. 14
  kG 75 12 Weight 15
        Price 16