پروژه “طراحی و ساخت مبدلهای الکترونیکی” در سال 1369 با توجه به نیاز صنعت، با بهره گیری از دانش فنی اساتید دانشگاه و بررسی منابع علمی و عملی بومی شروع گردید. مطالعات امکانسنجی نشان از پتانسیل بسیار بالای بکارگیری این سخت افزار در راهکارهای درایو ماشینهای الکتریکی دوار بود. اگر چه در ابتدا خواسته اصلی صنعت از اجرای این راهکار، بهبود شرایط بهره برداری و تولید بود، اما امروزه بهینه سازی کمیت و کیفیت مصرف انرژی به عنوان دستاورد جانبی این راهکار در درجه بالایی از اهمیت قرار دارد.

پس از مطالعات امکانسنجی و بمنظور تسریع در روند طراحی و ساخت به دنبال طراحی اولیه، نمونه سازندگان مختلف از جمله شرکتهای ABB, Muller, Siemens, Control Technic تهیه و جزئیات این نمونه­ها با طراحی اولیه مقایسه گردید. از این نمونه یک دستگاه به قدرت 5 اسب بخار به سفارش شرکت موکت همدان و یک دستگاه به قدرت 20 اسب بخار به سفارش آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی دانشگاه صنعتی شریف ارائه گردید.

تا سال 1387 ساختاین مبدل با بهبود عملکرد و افزودن کارایی ها در مقیاس محدود و سفارشی ادامه داشت به منظور بهبود کیفیت توان مصرفی کارخانجات مواد غذایی (عمدتا صنایع قند) از سال 1379 ساخت مبدلهای چهار ربعی آغاز گردید.

از سال 1388 با توجه به تعدد پایین و تنوع بالای سفارش ساختار واحدمند در طراحی لحاظ گردید. به این ترتیب بدون نیاز به طراحی مجدد و فقط با تغییر آرایش طبقه قدرت، نیاز سفارش دهنده در اسرع وقت تامین می گردید. در سال 1391 با اعمال آرایش واحدمند در محصولات، حوزه کاربرد محصول وسیعتر شده و علاوه بر محرکه ماشینهای  الکتریکی در حوزه های زیر مورد استفاده قرار گرفته است.

  • مبدلهای واسط انرژی نو (on grid, off grid)
  • مبدلهای واسط شبکه جریان متناوب و شبکه جریان مستقیم
  • مبدل تلمبه ذخیره الکتریکی با تبادل توان دو طرفه بین شبکه و انباره
  • یکسوکننده الکتروشیمی، یکسوکننده الکتروفیلتر،یکسوکننده هیدروژن­ساز
  • مبدل دو ربعی تحریک پیچک میدان ژنراتور

در سال 1395 مقدمات لازم جهت ایجاد خط تولید صنعتی، اصلاح ساختار فیزیکی و تجهیز آزمایشگاهای استاندرد فراهم گردید، به صورتی که محصول تحویل شده دارای گواهی کنترل کیفیت باشد.