صادر کننده نمونه کشور

صادر کننده نمونه کشور در سال ۱۳۶۹

  ISO 10002 & ISO 10004

سیستم مدیریت پایش و اندازه گیری رضایتمندی مشتریان

ISO 9001

سیستم مدیریت کیفیت

تکنولوژی و دستگاه های تولید

* دو خط کامل دستگاه های فول اتوماتیک الماتک ، کابان و مرآت با ظرفیت تولید روزانه ۲۰۰ عدد پنجره 

  

* خط کامل فول اتوماتیک برش cnc و پرس شیشه های دو و چند جداره شرکت CMS

با ظرفیت تولید ۵۰۰ قطعه شیشه 

_MG_5524 (2)

خط کامل تولید توری با ظرفیت روزانه ۳۰۰ عدد