در حال حاضر یکی از نیازهای جدی مردم به ویژه مالکان و ساکنان ساختمانهای قدیمی برای کاهش هزینه های ناشی از اتلاف انرژی است و با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حاملهای انرژی در کشور، بسیاری از مردم به تعویض پنجره‌های ساختمان علاقه‌مند شده‌اند و با توجه به مزایای پنجره‌های یو پی وی سی از جمله کاهش هزینه‌ها به واسطه جلوگیری از اتلاف انرژی، کاهش میزان آلودگی و صدا با استفاده از پنجره‌های دوجداره، نسبت به تعویض پنجره‌های قدیمی و جایگزینی آنها با پنجره‌های دوجداره یو پی وی سی روی آورده‌اند. اما یکی از جدی ترین دردسرها و نگرانیهای تعویض پنجره‌های قدیمی با پنجره‌های جدید دوجداره UPVC تخریب بخشی از ساختمان به منظور جابجایی و تخلیه چارچوب پنجره و همچنین عدم زیبایی ناشی از آن است که تردید خانواده‌های ایرانی،مالکین و ساکنین ساختمانها را افزایش داده‌است. اقدام شرکت اطمینان بخش به واقع خط پایانی است بر این نگرانی‌ها و تردیدها و نقطه عطفی برای تحقق خواسته‌ها و نیازهای خانوده‌ها و مالکان ساختمان‌ها، که بدون تخریب بنا و محل نصب پنجره‌های قدیمی نسبت به تعویض آنها باپنجره‌ UPVC اقدام کنند. در تعویض پنجره های قدیمی با پنجره های یو پی وی سی،نصب پنجره های دو جداره یو پی وی سی یکی از مهمترین مسائلی است که مورد توجه قرار می گیرد. یکی از مهمترین مراحل در تعویض پنجره ،بررسی دقیق پنجره های موجود (قدیمی) می باشد چرا که می بایست فریمها و قابها بطور دقیق اندازه گیری و بررسی شوند تا پنجره های یو پی وی سی جایگزین،کمترین تفاوت و فاصله را از فریمهای قدیمی داشته باشد و با نصب پنجره های جدید فضای خالی بین دو فریم به حداقل نزدیک به صفر،نزدیکتر شده و فریم جدید کاملا فریم قدیمی را پوشش دهد تا کاملا پنجره های تعویضی فیکس شده و فیت فضای قاب قرار گیرد.مرحله قبل از نصب پنجره ها، برداشتن پنجره های قدیمی می باشد که این مرحله نیز حائز اهمیت زیادی است و نیاز به تکنسین های مجرب دارد چرا که این نیروهای اجرائی می بایست فریمهای قدیمی را از مناطقی خاص قطع و حذف کنند تا آسیبی به قاب اصلی وارد نیاورده و فضای کافی و مناسبی برای استقرار فریم های جدید حاصل گردد.تجربه ی کافی تیم نصب می تواند کاملا از تخریب قاب و پیرامون پنجره جلوگیری کند.

بعضا تیم تازه کار برای نصب پنجره دو جداره می تواند تخریب زیادی به قاب پنجره و پیرامون آن وارد آورده و موجب دوباره کاری در نصب و تخریب قاب پنجره شده و هزینه های زیادی را در پی داشته باشد. بررسی دقیق پنجره های قدیمی اعم از فریم ها،طر ح ها،بازشوها و موانع و حریم بازشوها می تواند کمک زیادی به انتخاب طرح مناسب برای پنجره های جدید نماید،ما می توانیم با کمی بررسی بیشتر در انتخاب بازشوهای پنجره های جدیدمان معایب طرح پنجره قدیمیمان را در تعویض آن مرتفع کرده و پنجره هایی داشته باشیم که کاملا با نیاز و ساختار چیدمان محیطمان سازگاری داشته باشد. البته انتخاب شرکتی که دارای تیم طراحی و تولید و نصب باتجربه هستند می تواند شما را به این اطمینان برساند که پنجره های تعویضی یو پی وی سی شما با حداکثر قابلیت و کیفیت اجرا گردد.