تولیدات و عملکرد اطمینان بخش:

1- طراحی و تولید درایو های الکترونیکی دور متغیر MV , LV ماژولار

2-  طراحی محدود کننده جریان اتصال کوتاه F.C.L.   

3-  طراحی و ساخت ماژول قدرت S.V.C.  

4-  طراحی و ساخت ترولی 50 تن با محرک الکتریکی (جایگزین کامیون) برای داخل سالنهای قالبهای صنعتی

 5-  طراحی و ساخت A.P.U.  استاتیکی جایگزین دیزل ژنراتور صنایع هواپیما سازی

6- ساخت منابع تغذیه 50KHZ و 50KW جهت عملیات حرارتی صنایع ماشین سازی

7- ساخت تجهیزات و منابع تغذیه الکترونیکی صنایع نیروی دریایی

8- بهینه سازی مصرف انرژی ماشینهای سنتریفیوژ صنایع قند و شکر به کمک درایو چهار ربعی

9- طراحی و ساخت آزمایشگر استاتیکی کابل 40KV

10- بهینه سازی سیستم کشش مفتول کارخانه صنایع فلزی

11- طراحی و ساخت UPS دوبل

12- بهینه سازی و ساخت سیستم فرمان تحریک ژنراتور کارخانجات

13- ساخت تجهیزات آزمایش ترانسفورماتور شامل DC و 100HZ و LFH

14- طراحی و ساخت بانک خازنی فرکانس بالا